ORGANICZNA BIELIZNA ETYCZNIE USZYTA W POLSCE! 🌝

Szukaj

Regulamin karty podarunkowej Pantalones Gift Card

Regulamin karty podarunkowej Pantalones Gift Card

1. Definicja wyrażeń użytych w regulaminie:

a. karta podarunkowa – przedpłacona karta pre-paid wydawana na okaziciela przez PANTALONES Beata Porębska z siedzibą w Katowicach, będąca bonem różnego zastosowania, który może zostać wykorzystany w sklepie internetowym pantalonesstore.com, gdzie zakup może być dokonany z dostawą na terytorium dowolnego kraju obsługiwanego przez PANTALONES Beata Porębska, a także ze stawką opodatkowania obowiązującą dla danego typu transakcji,

b. okres ważności – okres w którym posiadacz karty może ją wykorzystać. Okres ważności karty podarunkowej nie jest ograniczony czasowo, kartę można wykorzystać bezterminowo. 

c. wystawca karty – PANTALONES Beata Porębska z siedzibą w Katowicach 40-321, ul. Hallera 36, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 5532403936.

d. posiadacz karty – osoba fizyczna, lub przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, który dysponuje kartą podarunkową.

2. Karty podarunkowe wydawane są w ramach programu Pantalones Gift Card, który trwa od 1 stycznia 2020 r. i trwa bezterminowo.

3. Karta Podarunkowa Pantalones Gift Card nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

4. Środki odpowiadające wartości karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.

5. Karta podarunkowa opatrzona jest unikatowym kodem. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana jednokrotnie, przez podanie numeru kodu karty w odpowiednim polu kanałów ecommerce (sklepy internetowe lub platformy sprzedaży).

6. Posiadacz karty nie może dokonać wypłaty kwoty, która stanowi wartość lub część wartości karty podarunkowej.

7. Posiadacz karty może dokonać płatności kartą podarunkową za towary lub usługi sprzedawane przez wystawcę karty. Wystawca karty nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie karty przez posiadacza.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach programu jest Wystawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności oraz regulaminie sklepu internetowego pantalonesstore.com

9. Wystawca może zmienić zasady prowadzenia programu. W przypadku zmiany programu, posiadacz karty nabytej do dnia zmiany programu może wykorzystać ją na zasadach obowiązujących w dniu jej nabycia.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj